Řád TBH a GDPR

 

ŘÁD TANCE BEZ HRANIC
 

Tanec bez hranic je mezinárodní taneční stáž určená pro taneční skupiny a individuální tanečníky.
Akce trvá celkem tři týdny, v roce 2023 v termínech
29. 7. - 5. 8., 5. - 12. 8. a 12. - 19. 8. 2023. Změna lektorů vyhrazena, avšak vždy v adekvátním rozsahu.
 

 • Účast na tanečních lekcích v rámci Tance bez hranic je podmíněná závaznou přihláškou a následným včasným uhrazením celkové částky na uvedený účet. V případě nutnosti storna platí tyto podmínky.
 • Při příjezdu na akci se každý tanečník musí zaregistrovat (místo registrace je viditelně označeno).
 • Tanečník má právo účastnit se předem uhrazených lekcí vybrané úrovně (mírně pokročilé, pokročilé a Opencard - opravňuje vstup na všechny lekce). Případné změny lze řešit pouze po pvním dni daného týdne.
 • Tanečník musí na lekce viditelně nosit rozlišovací náramek, který dostane při registraci.
 • Na lekcích se všichni tanečníci (případně i doprovod) chovají ohleduplně - aktivně využívají veškerý prostor na stagi, neomezují svým chováním ostatní a respektují pokyny lektora, případně organizátora akce. Na lekci je přísně zakázano být pod vlivem jakýchkoliv návykových látek.
 • Veškerý obsah lekcí je duševním vlastnictvím lektorů. Na tanečních lekcích proto není dovoleno profesionálně natáčet, videa z mobilních telefonů by měla být na sociálních sítích vždy označena alespoň #tanecbezhranic a také by mělo být zmíněno jméno daného lektora. 
 • Tanečníci a jejich doprovod se chovají v prostorách, kde probíhá Tanec bez hranic (obě stage, hotel, bungalovy) ohleduplně nejen k lidem, ale i k vybavení. Případné problémy či poškození okamžitě hlásí organizátorovi akce.
 • Tanec bez hranic není koncipován jako dětský tábor - nenese tedy žádnou zodpovědnost za nezletilé účastníky - výjimkou je objednávka pedagogického dozoru.
 • Tanec bez hranic nenese zodpovědnost za ztracené či odcizené cenné předměty - případné vážné incidenty je nutno řešit s Policií ČR.
 • Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorech.
   


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
 

Tanec bez hranic pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.tanecbezhranic.cz, odesláním webové přihlášky na taneční workshop prostřednictvím webu www.tanecbezhranic.cz či oslovení naší společnosti či našich zaměsnanců prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti Pop Balet, z.s., se sídlem Zvonková 3048/2, Praha 10, PSČ 10600, IČO: 708 04 818, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, 10537. Emailový kontakt: info@tanecbezhranic.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na taneční workshop, informace o souvisejících připravovaných a realizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.tanecbezhranic.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na taneční workshop pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • emailová adresa (v případě nezletilosti i rodičů),
 • telefonický kontakt (v případě nezletilosti i rodičů),
 • datum narození přihlašovaného,
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnostni, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z workshopu včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tanečního workshopu. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění workshopu, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tanečního workshopu. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutní k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávěné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 • zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na taneční workshop, informace o souvisejících připravovaných a realizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích partnerů správce dle bodu 4.
 • účastník souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezenzaci a propagaci tanečního workshopu a obdobné činnosti v režii Spráce údajů a jeho partnerů dle bodu 4 a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, reklamních spotů a dalších nosičích.

3. Doba zpracování osobních údajů je: Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozánamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Ostatní oprávněné instutice (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.tanecbezhranic.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@tanecbezhranic.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na taneční workshop je povinný.
 

 


 

Přihlašování 2023 více


Adresa RS Kletečná

Rekreační středisko Kletečná
Kletečná 72
Humpolec
396 01

 

Copyright @2023

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy. Více info zde.

Souhlasím