Úvodní strana » Informace » O ceně » Storno podmínky a pojištění

Storno podmínky a pojištění

Vzhledem k tomu, že většina nákladů spojených s akcí jsou kvůli dosažení co nejnižší ceny hrazeny ve velkém předstihu dopředu, včetně platby za ubytování a stravu, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami.

Storno podmínky bez pojištění

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku* za TBH. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu info@tanecbezhranic.cz.
Při stornu 61. den a více před akcí je storno poplatek ve výši 20 %.
Při stornu 60. – 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 50 %.
Při stornu 30. – 8. den před akcí je storno poplatek ve výši 80 %.
Při stornu 7. den až do konce akce je storno poplatek ve výši 100 % (tj. zaplacený účastnický poplatek od 7. dne už nelze vrátit).

Storno podmínky v případě pojištění storna z důvodu nemoci, či úrazu

Účastníkům nabízíme možnost pojištění na storno. Pojištění se vztahuje na zrušení účasti z důvodu nemoci na základě předložené lékařské zprávy a vztahuje se i na případný předčasný odjezd z akce z důvodu nemoci či úrazu. Účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického poplatku za celé zbývající dny pobytu. Cena pojištění je 20 Kč / den. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a je možné si ho zaplatit na osm nebo patnáct dní. Pojištění storna se nevztahuje na zrušení pobytu a předčasné odjezdy z rodinných a jiných důvodů – v takovém případě se storno řídí základními storno podmínkami.

* Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci vyjma volitelné částky pojištění.

Storno podmínky v případě pojištění storna bez udání důvodu

Kromě základního pojištění na zrušení účasti z důvodu nemoci, nabízíme účastníkům možnost připlatit si pojištění na storno bez udání důvodu. Při pojištění se na storno bez udání důvodu není vyžadována lékařská zpráva a účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického příspěvku za celé zbývající dny pobytu*. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a je možné si ho zaplatit na osm nebo patnáct dní. Cena pojištění je 35 Kč / den.

 
© 2018 Storno podmínky a pojištění | Informace Tanec bez hranic - taneční stáže a workshopy se zahraničními lektory. Všechna práva vyhrazena.
Voltage Multimedia Studio